• Ακολουθήστε μας
×

Status message

Locating you...

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

Μέχρι το 1926 ονομαζότανε Αρπίτσα. Το όνομα αυτό κατά την παράδοση, πήρε από μία Αραπίνα (Αραβία) που είχε έρθει για να εξισλαμίσει τους Χριστιανούς σε Μουσουλμάνους.

Η αλλαξοπιστία των Τσάμηδων στην Πέρδικα άρχισε να κορυφώνεται επί Αλή Πασά. Από το 1737 το Οικουμενικό Πατριαρχείο λαμβάνει δραστήρια μέτρα για τη διάσωση του Χριστιανισμού και Ελληνισμού της Ηπείρου, στέλνοντας κατά τα μέσα του 18ου αιώνα στα μέρη της Ηπείρου τον Πάτερ Κοσμά.

Το 1926 μετονομάστηκε Πέρδικα και αυτό γιατί το σχήμα του οικισμού είχε τότε την μορφή της ιπτάμενης Πέρδικας. Αποτελείται από τον οικισμό Πέρδικα και το συνοικισμό Αρίλλα. Τον συνοικισμό Αρίλλα κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους τον είχε σαν κτήμα ο Ρωμαίος στρατηγός Αρίλλας, από όπου πήρε και το όνομά του.

Πριν το 1944 ήταν το μεγαλύτερο χωριό της Θεσπρωτίας και εξακολουθεί να είναι και σήμερα. Η όλη έκταση της Κοινότητας (καλλιεργήσιμη και μη) ανέρχεται σε 35.000 στρέμματα. Η Πέρδικα βρίσκεται ανάμεσα στα Σύβοτα και την Πάργα. Οι σημερινοί κάτοικοι, που υπερβαίνουν τους 2.000, αποτελούν ένα σύνολο από κατοίκους διαφόρων περιοχών, που εγκαταστάθηκαν μετά την αποχώρηση των Αλβανοτσάμηδων. Παρά την ανομοιογένεια και το μωσαϊκό που παρουσιάζει η σύνθεση των κατοίκων, οι Περδικιώτες διακρίνονται για τα φιλήσυχα και φιλοπρόοδα αισθήματά τους.

Από παλιά στην Πέρδικα έλειπαν πολλά έργα υποδομής και ανάπτυξης. Εκτός από τα σπίτια, δεν υπήρχε τίποτε άλλο. Πρώτη φροντίδα των Περδικιωτών ήταν η ύδρευση, αφού μέχρι τότε έπαιρναν νερό από τα πηγάδια. Με εθελοντική εργασία των κατοίκων και με προαιρετικές εισφορές τους, διαμόρφωσαν την κεντρική πλατεία. Διάνοιξαν το δρόμο Πέρδικας-Καρτερίου (μήκους 12 χλμ.) που μας συνδέει με την έδρα του νομού. Διάνοιξαν αγροτικούς και εσωτερικούς δρόμους.